Kinh doanh kho bãi có được phép chứa mặt hàng xăng dầu không ?

kinh doanh kho bai xang dau

Kinh doanh kho bãi có được phép chứa mặt hàng xăng dầu không ?

 Xin gửi Công Ty Luật SunLaw, Em muốn biết là doanh nghiệp nước ngoài khi kinh doanh dịch vụ kho bãi tại Việt Nam có được phép chứa các mặt hàng xăng dầu không. Xin cám ơn! Người gửi: ha hi Email: xenogear123@yahoo.com

Người gửi: ha hi

Email: xenogear123@yahoo.com

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục của chúng tôi. Câu hỏi của bạn được chúng tôi trả lời như sau:

Tại nghị định của Chính phủ số 140/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2007 Quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistic và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistic. Theo đó doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kho bãi phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thương nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định như trên thì chỉ được kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc khi tuân theo những điều kiện cụ thể sau đây:

– Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.- Có đủ phương tiện, thiết bị, công cụ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu.

– Trường hợp kinh doanh dịch vụ kho bãi thì được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 51%; hạn chế này chấm dứt vào năm 2014;

Khi đáp ứng đủ các điều kiện đó thì doanh nghiệp được phép kinh doanh dịch vụ kho bãi. Tuy nhiên, ở đây xăng dầu là hàng hóa thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ). Do đó doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật quy định đối với doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ kinh về xăng dầu.  Theo Nghị định số 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Về kinh doanh xăng dầu. Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Điều 18. Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu.

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

2. Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng biển, cảng thuỷ nội địa, có kho chứa thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu, được xây dựng theo các tiêu chuẩn quy định và theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.3. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

Vì vậy, khi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kho bãi đáp ứng đủ các điều kiện như trên thì sẽ được phép chứa các mặt hàng xăng dầu.

Chuyên viên tư vấn : Hoàng Tuyết – CÔNG TY LUẬT SUNLAW

You can leave a response, or trackback from your own site.
0938.628.911