Download miễn phí Mẫu hợp đồng cho thuê kho, nhà xưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

HỢP ĐỒNG THUÊ KHO NHÀ XƯỞNG

 

                                                                              Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2012

Chúng tôi gồm:

Bên cho thuê ( Bên A):

CÔNG TY

Giấy CNĐKK số       :

Mã số thuế                 :

Trụ sở                         :

Đại diện bên A          :                                                     Chức vụ:

CMND số                   :                                   Cấp ngày:                              tại

Bên Thuê ( Bên B)   :

 

CÔNG TY

Mã số DN                  :

Mã số thuế                 :

Trụ sở                         :

Đại diện bên B          :                                                     Chức vụ:

CMND số                   :                                   Cấp ngày:

Hai bên cùng nhau ký hợp đồng thuê kho với nội dung như sau:

 

Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B thuê  kho nhà xưởng tại địa chỉ:

Diện tích cho thuê:   kho nhà xưởng .

Mục đích thuê: Làm kho , nhà xưởng sản xuất  hàng hóa của công ty.

 

Điều 2: Kho nhà xưởng cho bên B thuê để chứa hoặc sản xuất các loại hàng hóa :

Thời gian thuê kho là   , bắt đầu từ ngày               đến ngày

 Điều 3: Giá thuê kho nhà xưởng là  VNĐ/tháng ( Bằng chữ:                  ). Giá thuê kho nhà xưởng không bao gồm chi phí sử dụng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật như điện, nước, điện thoại… Các chi phí này do bên B thanh toán theo khối lượng tiêu thụ.

Thanh toán:

 • Trả bằng tiền mặt thường kỳ mỗi tháng một lần từ ngày  đến ngày  hàng tháng.
 • Bên B đặt cọc bên A:                         VNĐ ( Bằng chữ:                  ). số tiền này bên A sẽ trả lại cho bên B sau khi hết hạn hợp đồng thuê kho nhà xưởng.

 

Điều 4: Trách nhiệm của 2 bên

 1. 1.      Trách nhiệm bên A:
 • Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn, riêng rẽ cho bên B tại kho nhà xưởng cho thuê.
 • Xuất hóa đơn VAT hợp lệ kèm phiếu thu khi thu tiền hàng tháng.
 • Sữa chữa kịp thời những hư hỏng.
 • Bồi thường mội thiệt hại về vật chất và sức khỏe gây ra cho bên B trong trường hợp nhà sụp đổ do không sửa chửa kịp thời.
 • Ưu tiên cho bên B thuê tiếp tục khi hết hợp đồng mà bên B có nhu cầu thuê tiếp.
 1. 2.      Trách nhiệm bên B:
 • Thanh toán tiền thuê kho nhà xưởng đúng hạn.
 • Sử dụng kho nhà xưởng đúng mục đích thuê, khi cần sửa chửa cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của bên A và tuân theo các quy định xây dựng.
 • Không được quyền chuyển nhượng hợp đồng cho thuê kho nhà xưởng hoặc cho thuê lại.
 • Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh.

 

Điều 5: Hai bên cam kết

 • Thực hiện đúng nội dung hợp đồng, không được hủy ngang trừ trường hợp bất khả kháng.
 • Khi hết hạn hợp đồng, nếu bên B muốn tiếp tục thuê lại thì phải báo cho bên A biết trước 01 (một) tháng. Trường hộp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn thỏa thuận thì phải thông báo  bên kia biết trước ít nhất 02 ( hai) tháng.
 • Nếu bên A ngưng trước thời hạn thì phải trả tiền đặt cọc và bồi thường, một khoản tiền bằng với số tiền mà bên B đã đặt cọc.
 • Nếu bên B ngưng trước thời hạn thì bên B bị mất tiền đặt cọc.
 • Nếu có tranh chấp hoặc vi phạm hợp đồng thì cùng nhau bàn bạc thống nhất trên tinh thần đoàn kết, nếu không giải quyết được thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
 • Hợp đồng thuê kho nhà xưởng xem như được thanh lý khi hết hạn hợp đồng và hai bên hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.

Hợp đồng này được thành lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bản 02 (hai) trang, bên A giữ 02 (hai) bản và bên B giữ 02 (hai) bản có giá trị như nhau, hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A         ĐẠI DIỆN BÊN B        

 

0938.628.911